Beste bezoeker

Welkom op de webstek van het Koninklijk Atheneum Dendermonde!

Het Koninklijk Atheneum Dendermonde is een ASO-school die vaart onder de vlag van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat we een pluralistisch wereldbeeld nastreven en de ruimte, maar ook de grenzen scheppen waarbinnen jongeren zich verstandelijk, cultureel en emotioneel, maar ook relationeel en lichamelijk kunnen ontwikkelen. We helpen hen uit te groeien tot evenwichtige en verdraagzame, maar ook kritische volwassenen met een brede algemene kennis, goede sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidszin.

Kennis, zelfstandigheid, kritisch zijn, welbevinden en betrokkenheid, creativiteit, ... daar staan wij voor.

Neem je tijd om onze school te leren kennen.

Veel surfplezier.

Het jaar 2017 loopt op zijn einde en de feestdagen komen eraan, maar alvorens te genieten van een welverdiende vakantie staan er nog examens voor de deur.

Om ieders kansen op slagen te optimaliseren, organiseert de vakgroep wiskunde van de tweede en derde graad opnieuw een wiskundecafé.  Leerkrachten, directie, oud-leerlingen en andere bollebozen staan ter beschikking van alle leerlingen uit 3, 4, 5 en 6 om op prangende wiskundevragen een antwoord te bieden.

Dus, leerlingen die nog vragen hebben omtrent een onderdeel van de examenleerstof, ... die graag nog wat verdiepingsoefeningen willen maken, ... die nood hebben aan wat extra ondersteuning of ... die graag nog enkele tips meepikken van oud-leerlingen ... aarzel niet! We are expecting you! 

Dagindeling 

Tijdens de examenperiode werken we met een systeem van halve dagen: in de voormiddag examen, in de namiddag thuis studeren.

De examens voor de derde graad gaan van start op maandag 4 december.

Onze derde- en vierdejaars starten op dinsdag 5 december.  Om zich optimaal te kunnen voorbereiden worden voor deze leerlingen op maandag 04 december de lessen geschorst om 11.50uur.

 

Aanvang examen

Een examen begint om 8.20 uur of om 10.15 uur.

 

Einde examen

Leerlingen die een examen hebben dat begint om 8.20 uur, kunnen het lokaal verlaten als zij het examen afgewerkt hebben en indien de leerkracht ermee instemt. Dit echter nooit voor 9.30 uur. Als er geen tweede examen voorzien is, wordt het uur van vertrek in de agenda genoteerd.

Leerlingen mogen een examen dat om 10.15 uur begon verlaten als zij klaar zijn en de leerkracht ermee instemt. Het uur van vertrek wordt in de agenda genoteerd.

Zodra het uur van vertrek in de agenda is genoteerd, verwachten we dat onze leerlingen (onmiddellijk) de school verlaten.

 

Ouders

Aan de ouders wordt gevraagd de schoolagenda van hun zoon of dochter dagelijks te controleren.

 

 Maaltijden

 Er is normale refterdiens t.e.m. vrijdag 01 december en opnieuw vanaf donderdag 21 december.

 

 

Directie en voltallig schoolteam wensen alle leerlingen veel succes bij hun kerstexamens!

  

 

Onze school neemt heel wat initiatieven om de theorielessen zo aanschouwelijk mogelijk te maken en treedt hierbij regelmatig buiten de schoolmuren. 

Youca en Omnibus voor onze vierdes; uitwisseling met onze vrienden uit Wateloo voor onze vijdes Talen; infosessie over verder studeren in het HO door de studiebegeleidingsdienst van de Vrije Universiteit Brussel voor al onze leerlingen uit vijf en zes; introductieavond voor onze stagiairs-leerkrachten; eetavond van onze retoricastudenten; de schoolmarathon en ... de apotheose rond Music for Life!

De maand oktober was goed gevuld! 

 

November is de maand waarin onze leerlingen zich voorbereiden op de nakende examens. Toch kunnen we ook nu een educatieve uitstap noteren!

Op 10 november brengen al onze vijfdejaars een bezoek aan Lille (F).  Het is de bedoeling de leerlingen te laten kennismaken met het oude stadsgedeelte van deze mooie historische stad, hen te laten proeven van een stukje Franse cultuur en uiteraard hun taalvaardigheid te oefenen.  Ze zullen dit doen aan de hand van een opdrachtenlijst en spreekoefeningen. Ook in de les zijn opdrachten/vaardigheden aan dit bezoek gekoppeld.  Omdat we als school veel belang hechten aan culturele ontwikkeling, wordt er eveneens een bezoek gebracht aan het prachtige museum voor Schone Kunsten, le Palais des Beaux-Arts.

 

 Afbeeldingsresultaat voor lille frankrijk