We zetten onze maand goed in met cultuur.  In het kader van het project ‘Avondgasten’ krijgt een schare zesdejaars, onder het wakend oog van mevrouw Claessens, onze cultuurgangmaker, de kans de avondvoorstelling Lost Boys van Het Gevolg bij te wonen.  Date 04 oktober.  Place to be CC Belgica.  

 

 

Met het oog op het realiseren van de Vakoverschrijdende Eindterm (VOET) ‘Verkeers- en mobiliteitseducatie’ nemen al onze vierdejaars in de week van 09 tot 13 oktober deel aan ‘OMNIBUS’.  Naast een flinke dosis sensibilisering krijgen onze leerlingen gedurende een hele voormiddag ook heel wat praktijkgerichte verkeerseducatie geserveerd.  Dit project loopt in samenwerking met het stadsbestuur en de lokale politie Dendermonde.

 

 

'De keuzebewaamheid van iedere leerlingen ontwikkelen' en 'zijn/haar horizonverruiming stimuleren' zijn voor ons geen holle woorden!  Op woensdag 11 oktober is het OLB-tijd voor onze vijfde- en zesdejaars.  Mevrouw Linda Willems en mevrouw Katrien Vanderstappen van de Studiebegeleidingsdienst van de Vrije Universiteit Brussel zullen ieder twee workshops geven rond verder studeren in het hoger onderwijs. 

'Voorbereiding effent (immers) het pad naar succes' (Ron Kaufman)

 

 

Talen openen het venster van de wereld. Onze school zet hoog in op taalvaardigheidsonderwijs, ook in de moderne vreemde talen! In het kader van het uitwisselingsproject ‘KAD-ARW’ komen onze Waalse vrienden uit het Athénée Royal de Waterloo op bezoek bij onze vijfdejaars Talen voor een eerste live-kennismaking.  Speeddaten, taalspelletjes, samen sporten… maken deel uit van de ‘onderdompeling’ Nederlands en zetten de poort open naar het smeden van nieuwe vriendschappen over de taalgrenzen heen!  Mevrouw Louagie en haar Franstalige collega’s leiden alles in goede banen!