Directie
Gerd De Wit Directeur

 

Onthaal
Josée Depetter Onthaal
Rianne Houquet Onthaal - Copycenter

 

Personeelsadministratie
Christine Moens Personeelsadministratie
Anja Van Goethem

Directiesecretariaat

Betalingssysteem 

Organisatie inhaaltoetsen

 

Leerlingensecretariaat
Annemie Bleyaert

Leerlingenadministratie

Strafstudiebeleid

  Organisatie oudercontact

Sven Vermeulen

Onthaal leerlingen

Beheer boekenfonds

Beheer kluisjes

 

Leerlingenbegeleiding
Kim Wittoeck

Leerlingenbegeleiding

Coördinatie internaat

 

ICT
Merlijn Nimmegeers

IT-coördinator

Website

Raf Moortgat Smartschoolcoördinator

 

Economaat
Tina Aerts Econoom

 

Beleidsmedewerkers
Sara Baert

Directiesecretariaat

Ondersteuning directeur

Ken De Backer

Lessenroosters

Examenroosters

Mieke Vergauwen

Coördinatie HO

Stages

Website

 

GOK-team
Annick Baete

 

Talenbeleid
Onderwijsloopbaanbegeleiding

Jirka Claessens
Mieke Vergauwen
Sven Vermeulen

 

 

Aardrijkskunde
Jelle Van de Velde 2de graad
Arno Dejonghe 2de & 3de graad

 

Artistieke opvoeding
Dirk Van Belle Muzikale opvoeding 2de graad
An Bruggeman Plastische opvoeding 2de graad

 

Beeld
Jirka Claessens 3de graad

 

Biologie
Denise Courtmans 2de graad
Maureen Fagot 2de graad
Judith Van Poel 2de graad
Karen Goubert 3de graad

 

Chemie
Denise Courtmans 2de graad
Maureen Fagot 2de graad
Karen Goubert 2de & 3de graad

 

Cultuurwetenschappen
Michelle Semal 2de & 3de graad

 

 

Dans
Evelyn Delameillieure 2de graad
Samir Es Salhi 2de graad

 

Duits
Brecht-Oscar Leus 3de graad

 

Economie en bedrijfsbeheer
Sofie Stallaert 2de graad
Ruth Van den Abbeel 2de & 3de graad

 

Engels
Annick Baete 2de graad
Eva Vermaesen 2de graad
Sara Vosters 2de & 3de graad
Klaartje De Munck 3de graad
Mieke Vergauwen 3de graad

 

Expressie
Niels De Mayer 3de graad

 

Frans
Niels De Mayer 2de graad
Fenna Saerens 2de graad
Niels D'Haene 2de & 3de graad
Dominique Louagie 3e graad
Sarah Laureys 3de graad

 

Fysica
Eline Van Doorsselaer 2de graad
Ken De Backer 3de graad

 

Gedragswetenschappen
Helena Verstraeten 2de graad
Katrien Vanbroekhoven 3de graad

 

Geschiedenis
Harry De Paepe 2de graad
Pieter De Muynck 2de & 3de graad
Inge Liekens 2de & 3de graad
Michelle Semal 2de & 3de graad

 

Informatica
Ken De Backer 2de graad
Merlijn Nimmegeers 2de graad

 

Latijn
Wim Heyvaert 2de & 3de graad

 

Levensbeschouwelijke vakken
Abdelmajid Benzouien Islamitische godsdienst
Lindsy Stoop Islamitische godsdienst
Daniel De Waele Evangelische godsdienst
Katleen Gysel Rooms-Katholieke godsdienst
Sigi Van Gaever Niet-confessionele zedenleer 2de graad
Myriam Pieters Niet-confessionele zedenleer 2de en 3e graad

 

Lichamelijke opvoeding
Leen Kindt 2de graad
Maaike Waumans 2de graad
Conny Borms 2de & 3de graad
Jan Wauters 2de & 3de graad

 

Natuurwetenschappen
Ken De Backer 3de graad
Judith Van Poel 3de graad

 

Nederlands
Ksan Maes 2de graad
Fenna Saerens 2de graad
Eva Vermaesen 2de graad
Sara Vosters 2de & 3de graad
Brecht-Oscar Leus 3de graad
Jirka Claessens 3de graad
Klaartje De Munck 3de graad

 

Pychologie
Helena Verstraeten 3de graad

 

Spaans
Sarah Laureys 3de graad

 

Wiskunde & Problemsolving
Annelies Baeyens 2de graad
Niels Tas 2de graad
Nihal Deveci 2de graad
Anne Schatteman 2de & 3de graad
Sven Vermeulen 2de & 3de graad
Pieter Huyck 3de graad